Reklamační řád

Bazary Měšec
Radek Čižmař
Ostrava, Nám. B. Němcové 661/3, 708 00
Zapsán v živnostenském rejstříku.
IČ: 12470821
DIČ: CZ6302151559

Provozovna a adresa pro komunikaci a řešení reklamací:

Bazary Měšec, 28.Října 3, 702 00 Ostrava
Telefon: 59 611 55 38
Email: bazarymesec@seznam.cz

Provozní doba:

Pondělí až pátek od 8:00 do 18:00
Sobota od 8:30 do 12:30
Neděle a státní svátky zavřeno.

Informace:

Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků a daní (např.: DPH).

Kromě nákladů na dopravu (poštovné, balné).

Platby přijimáme v hotovosti, převodem na účet nebo dobírkou, dle předchozí domluvy.

Nepožadujeme žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, mimo platby v zahraniční měně.

Doručování zboží:

Prodávající se zavazuje dodat kompletní zboží do 10 dnů od doručení platby. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit, dle dohody. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí, co nejdříve překontroloval.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Kupující může od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Pro usnadnění komunikace uvede kupující datum prodeje nebo den platby na účet a zvolí způsob vrácení zakoupeného zboží prodávajícímu.

Prodávající je povinen vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu(ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující, nedohodne-li se s prodávajícím na opačném řešení.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vyřízení reklamace:

Kupující je povinen rešit reklamci u prodávajícho bez zbytečeného odkladu od zjištění závady. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady nebo nedostatku a požadavek na způsob vyřízení reklamce. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Nejlépe dokladem o koupi, který prodávající vydává na vyžádání kupujícím. Lhůta pro vyřízení běží ode dne předání nebo doručení zboží prodávajícímu na provozovnu. Zboží by mělo být při přepravě ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Reklamaci včetně posouzení a odstranění závady, provede prodávájící nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Nedohodne-li se s kupujícím na delším termínu, vzhledem k povaze zboží. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.